Jste zde

FASTER EFT

Robert G. Smith - Faster EFT

 

Vzpomínky jsou jen zdroje.

                                                      Pokud změníte své zdroje,
                                                      změníte to, kdo jste.
                                                      Jste oškliví i hezcí.
                                                      Změňte to ošklivé

                                                            a Vaše krása zazáří.

 

Robert G. Smith, zakladatel metody Faster EFT 

Faster EFT - Faster Emotionally Focused Transformations - je metoda, která pracuje s naším vědomím i podvědomím a díky ní si můžeme změnit naše omezující a nevyhovující myšlenkové vzorce, modely chování a zažité podvědomé programy. Věci a situace, které nám způsobily bolest a vadily nám, nás přestanou omezovat a ovlivňovat. Všichni jednáme na základě vzorců a prožitých zkušeností, které v sobě máme. Každou situaci, kterou prožíváme, skrz ně vyhodnocujeme. Když se zbavíme negativního programu v mysli, který způsobuje náš problém, přestane nás negativně ovlivňovat. Naše tělo reaguje na to, co si myslíme, tělo a mysl jsou propojeny a tvoří jeden celek. Můžeme se naučit hledět na vše s láskou a pochopením. Jedním z nejcennějších aspektů Faster EFT je, že pracuje rychle, přímo k jádru věci a odstraňuje příčinu problémů. Díky Faster EFT můžeme rychle transformovat naše vnímání mysli, uvolnit emoční bloky a obnovit fyzické zdraví. Je to samoovladatelný proces, který nám pomůže opustit minulost, žít přítomností, vysnít si a určit budoucnost. Ukážu Vám, jak si vytvořit a transformovat Váš život přímo teď. Metodu Faster EFT můžete použít jednodušeně řečeno na vše, co vás trápí, dokonce i na to, o čem jste přesvědčeni, že vám nemůže nikdo pomoci nebo co je z hlediska klasické medicíny nevyléčitelné - od nežádoucích myšlenek, přes emoční a citovou nepohodu, tělesné problémy, až po vylepšení životních „osudů“. Pro ty, kteří si svoje problémy velmi dobře uvědomují, ale o vzpomínkách k nim se jim nechce nahlas s terapeutem hovořit, je možná zajímavé, že i přesto se mohou pomocí Faster EFT emocionálních traumat úspěšně  zbavit a tak svoje problémy vyřešit. Účinnost metody Faster EFT spočívá v tom, že za 2 hodiny odblokujeme traumata, která bychom klasickými psychologickými metodami řešili několik měsíců až roků. Faster EFT používá k léčbě Vaší mysl a Vaše fyzické tělo, nemusíte věřit, že Vám pomůže a přesto má reálné výsledky, nepracuje s placebo efektem. 

Faster EFT vychází z osvědčené a známé metody EFT - Emotional Freedom Technique – formy psychologické akupresury (akupunktury bez jehel), BSFF (Be Set Free Fast), využívá znalosti čínské medicíny a neurolingvistického programování (NLP), hypnózy, transformace mysli, psychologie a psychoterapie. Faster EFT pomáhá i tam, kde ostatní metody selhaly. Faster EFT je rychlá, efektivní a snadná technika emocionální svobody a rozvoje osobní efektivity. Faster EFT patří mezi relativně mladý obor, rozvinutý v posledním desetiletí. Faster EFT vychází z poznatků dalších významných badatelů a praktiků, je založený na osvědčených principech a dříve již ověřených metodách. FASTER EFT je mistrovský proces, který nám umožňuje poznat jak vytváříme problém, transformovat jeho nastavení uvolněním emocí, vjemů, pocitů, obrazů a vzpomínek v našem podvědomí a umožňuje nám nabýt moudrost, životní poznání, vnitřní klid a mír. Za použití jednoduchého efektivního na cíl orientovaného transformačního procesu nám dává Faster EFT vnitřní svobodu, rozvíjí naše hlubší vědomí, posunuje nás k lásce a k poznání vnitřních procesů tvoření.  Metoda Faster EFT je vytvořená jedním z nejlepších specialistů na zbavování se stresu a osobním koučem úspěchu – Robertem G. Smithem z USA. Jeho poselství zní: „MŮŽETE ŽÍT ŽIVOT BEZ STRESU A BÝT ÚSPĚŠNÍ VE VŠEM, CO DĚLÁTE!“ Dnes už i lékařská věda dokázala, že většina onemocnění z 95% vzniká na základě stresu, úzkosti, nezpracovaných emocí a našich negativních vzorců myšlení a chování.  

V čem Faster EFT pomáhá?

Metodu Faster EFT lze použít na zbavení se pocitů, které nám vadí, trápí nás a jsou nám nepříjemné. Jde například o pocity a psychické problémy, jako je žárlivost, vztek, závist, úzkost, stud, pocity viny, deprese, agresivita, závislost, nespavost, problémy ve vztazích s různými lidmi, nejen s partnery, ale i s dětmi, rodiči, sourozenci, nadřízenými, známými. Stejně tak lze Faster EFT použít na odstranění nejrůznějších fobií, čili chorobných strachů z různých věcí, míst, činností, zážitků jako jsou například strach z malých a uzavřených prostor nebo naopak strach z otevřeného prostoru, strach z výtahů, strach z lékařů, strach z létání, strach z výšek, strach z vystupování na veřejnosti, strach z pavouků, hadů, myší... Ovšem nemusí jít jen o pocity, strachy a psychické problémy. S pomocí Faster EFT se můžete zbavit dalších věcí, které vás trápí nebo vám nějak vadí. Faster EFT lze použít na všechno. Nejsou známé žádné kontraindikace. Faster EFT se s úspěchem používá také na zbavení se různých zdravotních problémů, jako jsou například bolesti zad, hlavy, nespavost, nadváha, poruchy učení, dlouhodobá únava atd. Faster EFT se dá použít i v případě, kdy vás trápí nedostatek financí, neúspěch v obchodování, nedaří se vám najít si práci nebo se vám nelíbí Vaše současná práce a chcete lepší. Faster EFT může také pomoci při léčbě neplodnosti, alergií, chronických bolestí, když se potřebujete vyrovnat se ztrátou milované osoby, traumaty, rozchodu s partnerem, ztrátou práce nebo jinými negativními událostmi. Faster EFT má pozitivní vliv na rozvoj osobnosti, dosahování lepších výsledků v učení, sportu, zvýšení výkonnosti...  

S Faster EFT terapií je možné zhubnout

Nadváha je často způsobena stresem, pocitem samoty a viny, rozchodem, bezmocí, úzkostí, ztrátou blízké osoby, potížemi v zaměstnání atd. Naše nevyřešené problémy nás vedou k emočnímu přejídání, které má za následek tloustnutí. Vše je jen podvědomý program, který je možný metodou Faster EFT účinně odstranit. Pokud se zbavíte příčiny přejídání, je možné se bez drastických diet zbavit i nadváhy.
 
Proč ťukání funguje?

Mezi tělem a myslí existuje zpětná vazba. Během ťukání na meridiány se komunikační spojnice mezi tělem a myslí rozpojí a tím dochází v těle k uvolnění a zároveň ke změně vnímání. Proč to funguje? Mysl a tělo jsou jeden celek. Tělo následuje myšlenku. Když začnete na něco vzpomínat, dostanete se do stavu, kde cítíte, jak znovu prožíváte ten zážitek, jako byste tam byli zpět a dělo se Vám to právě teď. Říká se tomu trans nebo hypnotický stav mysli. Když ťukáme, necílíme na vyjádření problému, ale na příčinu, kterou je stav mysli nebo trans. 

Základem Faster EFT je přesvědčení, že již od našeho narození se prožité zkušenosti nahrávají do naší mysli jako vzpomínky, které mají emocionální kód, a tím se stávají naším "manuálem", jak se máme chovat a reagovat na okolní svět. Negativní emoce není porucha, ale prostředek komunikace našeho podvědomí. Má za úkol nás chránit před dalšími nepříjemnými zážitky. Naše tělo reaguje na to, co si myslíme. Naše mysl a tělo jsou spojeny a pracují jako systém. Fyzická reakce našeho těla se vytváří na základě toho, co naše mysl považuje za pravdivé podle našich prožitků. Reakce těla je tedy jen projevem toho, co se odehrává v naší mysli. Metodou Faster EFT pracujeme přímo s podvědomím tak, abychom změnili negativní vzpomínku a ta přestala ovládat naše chování. Faster EFT používá různé způsoby práce s podvědomím, což napomáhá k vytváření rychlejších změn. Metoda Faster EFT se zaměřuje na naše pocity, to co skutečně cítíme, na rozdíl do klasického EFT, které klade důraz na to, co říkáme.

Rozdíl mezi Faster EFT a klasickým EFT:

- Faster EFT je rychlejší a efektivnější při cílení na problémy, než klasické EFT. Jeden z hlavních rozdílů je ten, že není potřeba pojmenovávat náš problém, abychom ho nechali odejít. Vše, co musíme dělat je: cítit, cílit a ťukat pro okamžitou úlevu bez nutnosti vědět, jaká správná slova použít k uvolnění. Ve Faster EFT se používá méně bodů než v klasickém EFT, proto je proces dynamičtější a řeší se více problémů najednou.

- V klasickém EFT se učíme, že důvod, proč máme problémy je, že se v našem energetickém systému nachází nějaká porucha. Faster EFT věří, že jsme všichni v pořádku a bez poruch, není "rozbitých lidí”. Pravý důvod podle Faster EFT je ten, že všechno, co se nám v životě děje (nemoci, neštěstí, chudobu či bohatství, nadváhu, nízké sebevědomí apod.) jsme si nejdříve vytvořili ve své mysli na základě principů, které jsme vědomě či nevědomě přijali do svého života. A jestliže jsme si je jednou dokázali sami vytvořit, dokážeme se jich i sami zbavit! A Faster EFT nám s tím snadno pomůže. A protože tělo vždy následuje mysl - jak myslíme, tak cítíme, tak žijeme - takoví jsme a tak se nám v životě daří či nedaří, můžeme změnou myšlení změnit úplně všechno v našem životě.

- Ve Faster EFT neexistuje psychologický revers, který může být překážkou při řešení a přijetí Vašich problémů a pocitů. Pokud se problém vrací, je to způsobeno tím, že je více referencí, které problém podporují a které jsme správně neodblokovali. Je třeba je také vyčistit a budeme svobodní. 

 

Jak probíhá terapie metodou Faster EFT?

Faster EFT body

Terapie metodou Faster EFT je rychlá, efektivní, jednoduchá a pro klienta pohodlná. Terapie Faster není ani bolestivá, ani se při ní klient nesvléká. Nepoužívají se žádné jehly, nástroje ani přístroje. Nemá žádné vedlejší účinky. Není nutné metodě Faster EFT věřit, je vhodná i pro naprosté skeptiky. Klient sedí a terapeut mu lehce poklepává konečky prstů na konkrétní body meridiánů v těle (na body v obličeji, zápěstí a pod klíční kostí viz obrázek nebo video), tj. drah vedoucích energii. Meridiány byly objeveny před tisíciletími v Číně a jejich existence je již vědecky ověřena. Pokud by měl klient problém s dotyky cizího člověka, může si po krátké instrukci na body poklepávat sám. V případě, že klient nedokáže o svém problému nebo vzpomínce mluvit s někým, kdo je mu cizí, nebo vůbec, je terapie Faster EFT také reálná a úspěšná. Terapeut nepotřebuje nezbytně nutně vědět o co se konkrétně jedná, i když je to vždy samozřejmě lepší. Nakonec je klient informován, jak si může jednodušší problémy řešit sám bez terapeuta pomocí techniky Faster EFT.

Počet terapií, kterých je potřeba na vyřešení složitějších problémů se různí, je individuální podle potřeby klienta, ale první výsledky jsou výrazné a okamžité již při prvním sezení.  V mnoha případech jedno sezení postačí a klient je schopen na zbytku pracovat sám doma, pokud mu to tak vyhovuje. K terapeutovi se může znovu vrátit, kdykoli uzná za vhodné. Tedy to znamená, že pokud klient kdykoli odmítne další doporučené sezení nebo je odloží, neznamená to, že předešlá práce a investice jsou ztraceny. Výsledky dosažené na předchozích sezeních (i jediném) jsou již trvalé.

Je dobré si připravit několik řádek o problému, který chcete řešit, kdy nastíníte heslovitě o co se jedná a jakou máte představu výsledku a zašlete vše předem na emailovou adresu eft-reiki@seznam.cz.

Následující video s titulky vysvětluje základy Faster EFT. Můžete si vyzkoušet "ťukat" přímo s Robertem.

Na tomto videu se můžete dozvědět základní informace o metodě Faster EFT:

KDYŽ ZMĚNÍTE PROGRAMY VE VAŠÍ MYSLI, ZMĚNÍTE SVŮJ CELÝ ŽIVOT!

Foto Faster EFT